Cudzoziemcy


Nasze kraje stały się drugim domem dla obcokrajowców. Mimo różnic kulturowych znaleźli sobie miejsce odnosząc sukcesy na różnych polach działalności zawodowej i społecznej. 

Ziyad Raoof –pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce   TVP Kraków

Vladislav Georgiev –historia bułgarskiego aktora w Czechach   ČT Ostrava

Abdul Rahim – lekarz rodzinny z Syrii od 40 lat leczy w węgierskim miasteczku   MTV Szeged

Doan Trong Nguyen i mniejszość wietnamska   STV Košice


Odkrywanie i pielęgnacja przeszłości


Pamiątki naszej historii nagryzione przez ząb czasu wymagają pielęgnacji. Aby mogły przetrwać dla następnych pokoleń  często wymagają  specjalnej ochrony i prac konserwatorskich.
Niezwykłe sposoby ratowania historii w materiałach dziennikarzy czterech krajów.

Muzeum i Pracownia Witrażu   TVP Kraków

Archeologiczne Pogotowie w Opavie   ČT Ostrava

Restaurowanie starych taśm filmowych   MTV Szeged

Koszyce – Katedra świętej Elżbiety po renowacji   STV Košice


 

„Kwartet” – magazyn regionów czwórki wyszehradzkiej to telewizyjny program realizowany co miesiąc nieprzerwanie od 2001 roku przez oddziały regionalne telewizji publicznych z Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

W tym wyjątkowym projekcie, którego inicjatorem ze strony polskiej był oddział TVP w Rzeszowie uczestniczą także stacje regionalne : STV Koszyce ze Słowacji, CT Ostrawa i CT Brno z Czech, oddział regionalny telewizji publicznej w Szegedzie na Węgrzech oraz TVP Rzeszów we współpracy z TVP Kraków. Od początku koordynatorem i autorem magazynu jest Piotr Socha – obecnie sekretarz programu TVP Rzeszów. Właśnie w Rzeszowie powstaje polska wersja magazynu emitowana w pasmach regionalnych TVP Rzeszów i TVP Kraków oraz w paśmie ogólnopolskim TVP Regionalnej.
Do dziś ( 2015) powstało ponad 160 odcinków programu, który przybliża życie mieszkańców sąsiadujących krajów i regionów. Co miesiąc powstaje jeden odcinek 26 minutowego magazynu filmowego, poświęconego za każdym razem innemu tematowi przewodniemu. Jest w nim miejsce na aktualne problemy, historię, kulturę, przyrodę czy turystykę. Przedstawia ciekawych ludzi, mówi o tych samych sprawach i problemach widzianych oczami dziennikarzy czterech krajów. Porusza problemy, jakimi żyją mieszkańcy regionów, pokazuje to nie z perspektywy Warszawy czy Bratysławy, ale mieszkańców sąsiadujących terenów. W każdym kraju powstaje inna wersja językowa magazynu, który zawsze zawiera cztery materiały podporządkowane tematowi przewodniemu. Premierowe odcinki "Kwartetu" są emitowane co miesiąc w telewizyjnych kanałach ogólnokrajowych czterech państw, a także dodatkowo w internecie.

Dzięki emisji w czterech krajach program dociera do kilkudziesięciu milionów widzów w tej części Europy. Taki rodzaj współpracy jest także korzystny ze względu na koszty. Realizując jeden materiał otrzymujemy w ramach wymiany trzy inne, które są tłumaczone na język danej wersji językowej. Średnio dwa razy w roku grupa osób przygotowujących program, spotyka się w jednym z krajów na spotkań redakcyjnych, gdzie ustalana i omawiana jest tematyka kolejnych odcinków. Spotkania służą nie tylko redagowaniu „Kwartetu”, ale także wymianie doświadczeń programowych i technicznych. Wymiana materiałów odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej. Na kanwie współpracy przy realizacji programu zorganizowano przegląd twórczości telewizyjnej regionów czwórki wyszehradzkiej – „Wyszehradzka pieczęć”. Do tej pory, od 2003 roku odbyły się 4 edycje festiwalu (Ostrawa, Krasiczyn, Wyszehrad, Koszyce), gdzie twórcy najlepszych programów w kategorii informacja, publicystyka i film dokumentalny – otrzymali prestiżowe wyszehradzkie pieczęcie.
 

 

Ľuba Koľová

PhDr. Ľuba Koľová
KOORDINÁTOR KVARTETA STV Kosice

Národným koordinátorom za Slovensko je PhDr. Ľuba Koľová, vedúca Redakcie národnostného vysielania košického televízneho štúdia RTVS


RTVS, štúdio Košice, Rastislavova 13, Košice t.č.: 055/7233 210,
mobil: 0905 639 910 luba.kolova@rtvs.sk


Sári Zsuzsa

SÁRI ZSUZSA
a KVARTETT KOORDINÁTORA
MTVA Szeged

A Kvartett felelős szerkesztője, Sári Zsuzsa harminc éve a Magyar Televízió munkatársa, számos magazinműsor és díjnyertes dokumentumfilm szerkesztője és rendezője.


Medimédia KFT Ügyvezető igazgatók : Borbély Zsuzsa, Pató Tibor
Cím: 6722 Szeged Kosssuth L. sgt.29.
Telefonszám: +36 62 549 200
kvartett@mtva.hu
Vladimír Štvrtňa

Vladimír Štvrtňa
KOORDINÁTOR KVARTETA
ČT Ostrava

V ostravském studiu České televize pracuje řadu let. Nejvíce ho však oslovil televizní dokument. Jako dramaturg se podílel na velmi sledovaných dokumentárních cyklech, později Nevyjasněná úmrtí a na pokračování projektu pod názvem Příběhy slavných.

Česká televize Ostrava
Dvořákova 18
728 20 Ostrava 1
vstvrtna@gmail.com

Piotr Socha

Piotr Socha
koordynator Kwartet
TVP RZESZÓW

Dziennikarz, reporter, wydawca i autor programów w TVP. Z telewizją związany od 1992 roku. Współtworzy m.in. programy poświęcone współpracy międzynarodo-
wej. Obecnie sekretarz programu TVP3 Rzeszów.


Telewizja Polska S.A. Oddział
w Rzeszowie
Telefon: +48 (17) 86 13 368
Fax: +48 (17) 86 13 368
piotr.socha@tvp.pl